Opady deszczu w Iławie skutkuje zalaniem piwnic w kilku blokach mieszkalnych

W wyniku intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce dziś w Iławie, doszło do zalania piwnic w co najmniej kilku budynkach mieszkalnych. Szczególnie poważna sytuacja wystąpiła na osiedlu XXX-lecia, gdzie jeden z bloków wielorodzinnych ucierpiał na skutek zalania całej klatki schodowej – od kondygnacji najwyższej aż po najniższą.

Blok na ulicy Smolki 6 to miejsce, które wymagało natychmiastowej interwencji straży pożarnej spowodowanej katastrofalnymi skutkami burzy i obfitych opadów. Na miejscu pojawił się także przedstawiciel spółdzielni „Praca”, do której należy budynek.

Od kilku godzin trwa gwałtowna burza z ulewą nad Iławą, która przynosi ze sobą gromy, błyskawice i intensywne opady deszczu. Te ostatnie stały się przyczyną zalania klatki schodowej w bloku przy ulicy Smolki 6. Woda, nie mogąc być efektywnie odprowadzana przez nieszczelny system kanalizacyjny, zaczęła gromadzić się na sufitach, z których spływała następnie na schody, zalewając całą klatkę schodową. Mieszkańcy, wobec nagłego napływu wody, zmuszeni byli do uszczelniania progów swoich mieszkań ręcznikami, aby zapobiec ich zalaniu.