Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny

Troska o klimat to temat, w przypadku którego powiedziano już wiele, ale czy jest to coś, czemu należy się dziwić? Zresztą z pewnością usłyszymy o klimacie jeszcze sporo, czego dowodem jest choćby pierwszy Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie to zaplanowano na 8 października.

Weźmiesz udział?

Sejmik skierowany jest do osób, które ukończyły szkołę podstawową (i do opiekunów tych osób). Każda szkoła będzie miała możliwość przedstawienia prezentacji lub wygłoszenia referatu. Trzeba tylko pamiętać o tym, że czas przeznaczony na wystąpienie wynosi mniej więcej 5 minut. Wiadomo też, że możemy mówić o obecności radnych sejmiku województwa oraz przedstawicieli Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny to trzy w jednym – nauka oraz szansa na wymianę doświadczeń i pomysłów. Można więc powiedzieć, że mowa o czymś, z czego po prostu należy skorzystać. Początek zaplanowano na godz. 11:00 – wydarzenie będzie przebiegać w trybie online.