Najlepsi sportowcy otrzymają stypendia

Duma z wyników osiąganych przez sportowców to coś, z czym stykamy się stosunkowo często – ranga zawodów ma drugorzędne znaczenie. Pamiętajmy także o tym, że sportowcy muszą zmagać się z różnego rodzaju kłopotami.

Sprawy finansowe

Najlepszym tego dowodem są sprawy finansowe – jest to delikatny temat, ale na pewno bardzo ważny. Wielokrotnie można usłyszeć o tym, że pieniądze nie są najistotniejsze, ale trzeba pamiętać o tym, że brak pieniędzy to spore utrudnienie.

Mowa o tym wszystkim nie bez przyczyny – do 10 stycznia można składać wnioski związane ze stypendiami sportowymi. Wnioski mogą składać kluby, związki sportowe i sami kandydaci. Ważne jest też to, że chodzi o wyniki międzynarodowe, jak i krajowe współzawodnictwo. Wnioski mogą dotyczyć sportowców reprezentujących województwo warmińsko-mazurskie.

Istotne jest także to, że stypendia skierowane są do przedstawicieli sportów indywidualnych i gier zespołowych. Czas trwania stypendium waha się od trzech do dziewięciu miesięcy. Oczywiście w danym roku.

Wszelka pomoc (czyli nie tylko finansowa) sportowcom jest niezwykle ważna, czemu dowodzi choćby kariera Roberta Lewandowskiego.