Kąpiel dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Można pokusić się o stwierdzenie, zgodnie z którym dziś bardzo dużo mówi się na temat 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zresztą nie ma też czemu się dziwić – mamy do czynienia z ogromną pomocą.

Różne formy wsparcia

Można też powiedzieć, że dominują informacje dotyczące zapewnianych form wsparcia. Na ten temat oczywiście powiedziano wiele, ale warto podkreślić (bo raczej nie wszyscy wiedzą), że pomoc może mieć różny charakter. Świetnym dowodem na to jest sytuacja w Iławie – Wesołe Morsy z Jezioraka wykąpały się dla WOŚP. Co więcej, miało to miejsce nie po raz pierwszy – można wręcz mówić o tradycji.

Warte odnotowania jest również to, że kąpiel odbyła się przy śnieżnej zawiei – pogoda nie sprzyjała. Z drugiej strony pogoda nie ma dla niektórych znaczenia. Bardzo ważne jest też to, co miało miejsce przed kąpielą – chodzi o udział w licytacjach czy wrzucanie do puszek. Do tego można również dodać zachętę – zachowanie Wesołych Morsów zachęcało do wspierania szczytnego celu. Skoro jesteśmy przy celu, wypada zaznaczyć, że w tym roku celem jest zbieranie środków na rozwój leczenia wzroku.