Mieszkania treningowe dla niepełnosprawnych

Są wśród nas osoby, które muszą zmagać się z różnymi niepełnosprawnościami. Takim osobom trzeba pomagać i co najważniejsze, trzeba wiedzieć, jak to robić.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

Za przykład może posłużyć Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie – mowa o ludziach, którzy rozpoczynają kolejną edycję „Akademii samodzielności”. Projekt ten polega na prowadzeniu mieszkania treningowego.

Nazwa nie jest przypadkowa – wybrane osoby przez jakiś czas mogą zamieszkać poza domem. Warte odnotowania jest również to, że próba ta wiąże się z terapią, opieką i wsparciem. Wszystko będzie odbywać się w formie sześciodniowych turnusów. Wiadomo też, że grupy będą maksymalnie czteroosobowe.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie powiatu iławskiego i oczywiście posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zainteresowani muszą pamiętać o wypełnieniu formularza rekrutacyjnego, dostarczeniu kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności i odbyciu rozmowy wstępnej.