Debata nad trasą S5: Warianty W1A i W1B na straconej pozycji

Pierwsze informacje na temat ewentualnej trasy drogi ekspresowej S5 wobec propozycji zgłoszonych przez Tomasza Kiejstuta Dąbrowskiego pojawiły się w raporcie opublikowanym w sierpniu tego roku. Dokument stanowi podsumowanie konsultacji społecznych przeprowadzonych w naszym regionie i zawiera oficjalne stanowisko inwestora w sprawie omawianych wariantów tej drogi – W1A i W1B.

Przypomnijmy, że głośnym orędownikiem dla tych dwóch opcji był Tomasz Kiejstut Dąbrowski. Jego celem było skierowanie trasy nowej „piątki” tak blisko Iławy, aby stała się jej obwodnicą. Dąbrowski argumentował, że kluczowe znaczenie dla strategicznego rozwoju miasta miałoby stworzenie węzła o nazwie IłAWA WSCHÓD, której budowę umożliwiałyby warianty W1A i W1B.

Jednak raport odnoszący się do działań informacyjnych ujawnił krytyczne podejście inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), do propozycji Dąbrowskiego. Mimo że twórcy dokumentu potwierdzili społeczne poparcie dla wariantów W1A i W1B (jak zaznaczono, postulat ten znalazł się w 696 ankietach), to jednak wydali jednoznaczne oświadczenie: „W dalszych pracach projektowych, analizowany będzie na przedmiotowym odcinku wyłącznie wariant W1”. Dodatkowo stwierdzili, że propozycje zawarte we wnioskach są technicznie, ekonomicznie, środowiskowo i społecznie gorsze od wariantu W1.