Krytyczna jakość wody w gminie Iława

Sanepid z Iławy alarmuje: woda uzyskana z lokalnego wodociągu w niektórych obszarach gminy Iława jest niesprawna do konsumpcji.

Według informacji przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Iławy, testy jakościowe wykazały obecność szkodliwych enterokoków kałowych w wodzie dostarczanej przez centralny system zaopatrujący takie miejscowości jak Wola Kamieńska, Szałkowo, Windyki, Kamień Duży, Kamień Mały oraz części Nowej Wsi. Te miejsca znajdują się w gminie wiejskiej Iława, powiat Iławski.

Przywrócenie normalnej jakości wody, która spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294) dotyczącym standardów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stało się priorytetem. Prace mające na celu poprawę sytuacji są już w toku.

Obecne zalecenia będą obowiązywały do momentu publikacji następnej informacji na temat stanu wody. Ważne jest jednak podkreślenie, że owa woda powinna być wykorzystywana jedynie do celów czystościowych, takich jak czyszczenie podłóg czy spłukiwanie toalet.