Prace drogowe w Iławie: dłuższy czas realizacji i przekierowania ruchu

Zarząd Powiatowych Dróg w Iławie donosi, że remont na trasie Makowo – Kaletka, który dotyczy drogi powiatowej nr 1329N, potrwa aż do końca listopada. Na skutek tych prac, wspomniany odcinek pozostanie nieczynny, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Ta decyzja wynika z konieczności przestrzegania ustalonego schematu organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych.

Prócz tego, Zarząd informuje również o trwającej inwestycji na odcinku drogi powiatowej nr 1210N między miejscowością Segnowy a Stradomnem oraz Wikielcem. Prace nad projektem noszącym nazwę „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec” są w pełnym toku.

W związku z tymi pracami odcinek drogi biegnącej od skrzyżowania z drogą krajową nr 16 zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu w dniach 3 i 6 listopada 2023 roku. Ze względu na zmienność warunków atmosferycznych, termin ten może ulec zmianie. Zwracamy się z prośbą do kierowców o przestrzeganie wyznaczonych objazdów.