Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie boryka się z problemem tablic informacyjnych

Możliwe jest, że kwestia niesprawnych tablic z informacjami dla pasażerów w Iławie znajdzie swój finał na sali sądowej. Jak wyjaśnił dyrektor miejscowego Zakładu Komunikacji Miejskiej, komunikacja z firmą, od której oczekiwano naprawy urządzeń, jest znacznie utrudniona. Wykonawca próbuje przekazywać odpowiedzialność za usterki na inne podmioty.

Niezbędne okazało się demontaż lub wyłączenie kilku tablic zapewniających informacje w czasie rzeczywistym o lokalizacji autobusów dla pasażerów. W poniedziałek istniała jeszcze możliwość, że do końca listopada tablice zostaną usprawnione, ale to nie nastąpiło.

Ostatnio sesja Rady Miejskiej w Iławie, która miała miejsce miniony poniedziałek, dała głos Anecie Rychlik w kwestii awarii tablic.