Uroczyste spotkanie sołtysów z okazji ich święta w hali Urania w Olsztynie

W dniu 20 marca, środa, w olsztyńskiej Hali Urania zgromadziło się około tysiąca przedstawicieli sołectw na uroczystym spotkaniu dedykowanym niedawnym obchodom Dnia Sołtysa. Ta wyjątkowa okazja, znana jako Samorządowe Forum Sołtysów, służyła nie tylko świętowaniu, ale również wyrażaniu podziękowań dla sołtysów za ich nieocenioną pracę oraz zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności.

Nasze kraj jest domem dla około 40 tysięcy aktywnych i zaangażowanych sołtysów i sołtysek, z czego na Warmii i Mazurach znajduje się około 2,5 tysiąca – podkreślał Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa podczas otwarcia forum. Zwracając uwagę na to, ile wysiłku wkładają te osoby w rozwój obszarów wiejskich w całym kraju, działań które są bardzo często niewidoczne dla społeczeństwa.

Dodatkowo podziękował im za ich ciągłą pracę, za to, że są zawsze blisko swoich społeczności i gotowi do pomocy swoim mieszkańcom, a także za to, jak wspaniale przyczyniają się do rozwoju Warmii i Mazur. W swoim przemówieniu zachęcił sołtysów do aktywnego udziału w programach przygotowanych przez samorząd województwa, zapewniając o gotowości do współpracy.

Sołtysi często są prawdziwymi liderami we własnych społecznościach. Aktywnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju wydarzeniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich, takich jak szkolenia, konkursy czy forum. Inicjują i nadzorują realizację wielu projektów w swoich sołectwach, które wpływają na zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej ich terenów.