Miasto Iława otrzyma finansowanie na projekt nowej szkoły podstawowej

Gmina Miejska Iława została obdarowana grantem wynoszącym 1,47 miliona złotych, który ma na celu sfinansowanie procesu tworzenia dokumentacji projektowej dla planowanej budowy nowej szkoły podstawowej. Planowana lokalizacja tej instytucji edukacyjnej to ulica Ziemowita w Iławie. Źródło funduszy stanowi 6. edycja Programu Inwestycji Strategicznych prowadzonego przez rząd.

Decyzję o przyznaniu dotacji ogłosił dzisiaj Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, realizujący nabór wniosków samorządowych. Wręczenie oficjalnych promes nastąpiło podczas spotkania ze szczytami samorządów, które odbyło się w Szczytnie. Głównym gospodarzem tego wydarzenia był lider polskiego rządu.