Gmina Iława wręcza tytuł „Zasłużonego dla Gminy" swojemu wójtowi, Krzysztofowi Harmacińskiemu

W bezprecedensowym geście uznania za wybitne osiągnięcia, Rada Gminy Iława postanowiła uhonorować swego długotrwałego wójta, Krzysztofa Harmacińskiego, przyznając mu tytuł „Zasłużonego dla Gminy Iława”. Pochodzący z Roman Piotrkowskiego, Przewodniczący Rady Gminy Iława, był inicjatorem tego wniosku.

Według zawartych w wniosku argumentów, mgr inż. Krzysztof Harmaciński, pochodzący z Ząbrowa, to osoba o wieloletnim doświadczeniu na stanowisku Wójta Gminy Iława. Jego edukację zapoczątkowała Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, gdzie studiował na wydziale rolniczym specjalizującym się w zarządzaniu i marketingu. Następnie kontynuował naukę w Szkole Głównej Menadżerskiej Collegium Humanum, gdzie zdobywał kompetencje z obszaru szeroko definiowanego zarządzania oraz przygotowywał się do pełnienia funkcji menadżerskich na stanowiskach wyższego szczebla.

Przed objęciem funkcji Wójta Gminy Iława, Harmaciński przez wiele lat służył jako Prezes Spółdzielni Usługowo-Rolniczo-Handlowej w Iławie. Już wtedy zasłynął jako współinicjator budowy Sali sportowej w Ząbrowie. W bieżącym roku, dokładniej 5 listopada 2023 r., minęła pełna ćwierćwiecza od czasu, gdy Rada Gminy Iława wybrała go na stanowisko Wójta Gminy Iława. Fakt, że piastuje to stanowisko nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim darzą go mieszkańcy. W dodatku, w latach 1998 – 2002 był radnym Rady Powiatu Iławskiego.