Wścieklizna u nietoperza w Iławie potwierdzona – wydane zostało rozporządzenie o zagrożeniu

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na podstawie badania laboratoryjnego przeprowadzonego 07.12.2023 r., stwierdzono przypadku wścieklizny u nietoperza. Nietoperz, który okazał się nosicielem tej groźnej dla wielu gatunków choroby, został znaleziony i podjęty na ulicy Matejki, położonej w Iławie.

Choroba ta spowodowała, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie zadecydował o wydaniu specjalnego rozporządzenia. Dekret ten dotyczy zdefiniowania obszaru, na którym występuje zagrożenie poszerzenia się epidemii wścieklizny. Niemniej jednak, eksperci uspokajają, że ryzyko przeniesienia wirusa przez nietoperze na inne gatunki zwierząt jest stosunkowo niskie.

Pomimo alarmującej wiadomości o zaistniałym przypadku wścieklizny, warto podkreślić, że nietoperze nie wykazują z reguły postawy agresywnej. Co więcej, należy pamiętać, że te małe nocne ssaki objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.