Zakończenie dochodzenia dotyczącego kradzieży w Iławie

Przekonanie, że umorzenie nie jest równoznaczne z zapomnieniem, skłoniło funkcjonariuszy do powrotu do sprawy kradzieży z włamaniem, która miała miejsce kilka miesięcy temu na terenie miasta i gminy Iława. Dzięki nowo poznanej wiedzy i wykorzystaniu najnowszych technologii, mogli precyzyjnie odtworzyć przebieg zdarzeń oraz zidentyfikować winowajcę.

Całe zajście miało swój początek we wrześniu 2023 roku w miejscowości Iława. Wówczas to tajemniczy sprawca, poprzez brutalne wyważenie drzwi, zyskał dostęp do altanki jednego z działkowiczów na lokalnym osiedlu ogródków działkowych. Zabiera stamtąd przedmioty o łącznej wartości 550 złotych.

Policja natychmiast wszczęła dochodzenie, jednak mimo podjętych czynności procesowych, nie byli w stanie od razu namierzyć winowajcy. Wobec braku dowodów wskazujących na konkretną osobę, sprawa została umorzona jeszcze w tym samym roku z powodu niewykrycia sprawcy. Lecz umorzenie nie oznaczało dla policjantów zapomnienia o tej sprawie.

Poprzez ciężką pracę i dogłębną analizę zgromadzonych dowodów, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Iławie po kilku miesiącach zdecydowali się na ponowne zajęcie się tą sprawą. Analiza świadectw świadków, zapisów z kamer monitoringu oraz innych podobnych przestępstw, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Iława w najbliższym czasie, doprowadziła do zidentyfikowania 16-letniego chłopca jako osoby podejrzanej o dokonanie omawianej kradzieży z włamaniem.