Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławicach – podsumowanie i plany na przyszłość

W sali spotkań miejscowej świetlicy w Ławicach miało miejsce Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Ceremonię rozpoczął Prezes jednostki, dh Sylwester Grochowiecki, składając serdeczne powitanie wszystkim obecnym. Wśród gości znaleźli się m.in. dh Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Iława i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Iławie oraz asp. sztab. Zenon Grochowiecki – reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Iławie. Obecni byli także dh Julin Lemiech – z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, mł. kpt. Łukasz Linkner – Komendant Gminny OSP, dh Dariusz Kobylski – Przewodniczący komisji rewizyjnej Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Iławie oraz Andrzej Kozicki – Radny Rady Gminy Iława, sołtysi i inni zaproszeni goście.

Po formalnym przywitaniu gości, ceremonia przebiegła ku ślubowaniu nowych członków OSP. Wszyscy oni z powodzeniem ukończyli kurs podstawowy strażaka, co oznacza, że są teraz w pełni przygotowani do rozpoczęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Zebranie było również okazją do wręczenia odznak „Za wysługę lat” oraz odznak Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Następnie przystąpiono do omówienia sprawozdań za poprzedni rok oraz zaprezentowania planów na nadchodzący rok 2024. Zarząd OSP Ławice zyskał jednogłośne absolutorium.

Prezentowane sprawozdania ujawniły, iż miniony rok był niezwykle udany dla jednostki OSP Ławice. Szczególnym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w zawodach MDP na szczeblu gminnym oraz drugiego miejsca w zawodach wojewódzkich MDP w Mrągowie (grupa dziewcząt). Równie sukcesywnymi były zawody sportowo – pożarnicze, gdzie grupa „A” zdobyła drugie miejsce, a grupa „C” pierwsze. Warto też wspomnieć o udziale siedmiu osób w obozie MDP w Waszecie oraz o pozyskaniu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo.