Decyzje o umorzeniu podatków w Iławie: Analiza działań Burmistrza Dawida Kopaczewskiego

W 2018 roku, Dawid Kopaczewski, burmistrz miasta Iławy, podjął decyzję o przejęciu kontroli nad emocjonującym dla mieszkańców tematem umarzania zobowiązań podatkowych. Poprzednie decyzje w tej kwestii budziły wiele kontrowersji, dlatego Kopaczewski obiecał je zawiesić – i dotrzymał słowa.

W 2023 roku, miasto Iława podjęło decyzję o umorzeniu całkowitych zaległości podatkowych na kwotę 81 286 zł. Zasady podziału tej kwoty były następujące: 16 684 zł umorzono na podstawie decyzji burmistrza wynikającej z wniosków skierowanych przez mieszkańców oraz lokalne przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe 64 602 zł umorzono z urzędu, w wyniku decyzji Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Decyzja o umorzeniu z urzędu, była wynikiem wniosku Syndyka Masy Upadłościowej, który doprowadził do zakończenia wcześniej rozpoczętych postępowań poprzez wykreślenie jednego z podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego. Z racji tego, że zaległość nie została spłacona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym oraz upadłościowym, organ podatkowy podjął decyzję o umorzeniu podatków.

Burmistrz Kopaczewski, po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, zdecydował się na umorzenie niewielkiej części podatków. Gdyby nie były obowiązujące wyroki sądowe, które zmusiły miasto do umorzenia długów podatkowych z urzędu, suma umorzonych podatków byłaby najniższa od lat. Przykładem jest rok 2018, kiedy to za czasów Burmistrza Adama Żylińskiego suma umorzonych zobowiązań wynosiła aż 513 447 zł.