Zapomniane relikty wojenne nadal stanowią zagrożenie: odkrycie kolejnych niewybuchów w Iławie

Kiedy przechadzamy się po polach, ogrodach czy lasach, zawsze istnieje ryzyko natrafienia na niebezpieczne artefakty z przeszłości, jak niewybuchy. Mimo upływu lat od zakończenia ostatnich konfliktów zbrojnych, takie znaleziska są nadal dość częste. Na przykład, w Iławie niedawno odkryto pociski artyleryjskie. Przypominamy więc o konieczności zachowania ostrożności i natychmiastowego zgłoszenia takiej sytuacji odpowiednim służbom.

W dniu 6 lutego 2024 r., funkcjonariusz Straży Leśnej powiadomił dyżurnego o dwóch obiektach odkrytych w kompleksie leśnym w Iławie, które wyglądały jak niewybuchy. W reakcji na to zgłoszenie, wysłano na miejsce funkcjonariusza oddelegowanego z grupy minersko-pirotechnicznej. Po dokładnym sprawdzeniu znalezisk potwierdził, że są to niewybuchy pochodzące prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej. Szczegółowa analiza ujawniła, że były to dwa pociski artyleryjskie kal. 100 mm oraz pięć odłamków pocisków, zawierających widoczne substancje wybuchowe.

W takich sytuacjach interweniują specjaliści – wojskowi saperzy, którzy zostali natychmiast wezwani na miejsce. Znaleziska zostały bezpiecznie zabezpieczone i przetransportowane na poligon, gdzie miały być zneutralizowane.

Policja apeluje do wszystkich, aby niezwłocznie informować odpowiednie służby o każdym podejrzanym przedmiocie, który może być niewybuchem. Jeżeli to możliwe, oznacz miejsce jego odnalezienia. Nie wolno dotykać takich znalezisk ani przenosić ich w inne miejsca. Pod żadnym pozorem nie należy podnosić, odkopywać niewybuchów czy wrzucać ich do ognia lub do zbiorników wodnych jak stawy, jeziora czy rowy.

Jeżeli natrafisz na niewybuch czy niewypał, pamiętaj o natychmiastowym powiadomieniu służb dzwoniąc pod numer alarmowy 112.