Mieszkańcy oddają głosy na swoich ulubionych samorządowców w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej

Plebiscyt organizowany przez „Gazetę Olsztyńską”, umożliwiający czytelnikom wybranie najpopularniejszych samorządowców, nadal trwa. Zgodnie z tradycją, konkurencja jest segmentowana na trzy główne kategorie: starosta, burmistrz/prezydent oraz wójt.

W nieodległym czasie skupimy się na przyszłości naszego regionu. W poszukiwaniu rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości naszego życia, zastosujemy wiele pomysłów i idei pierwotnie zaprezentowanych podczas poprzednich Kongresów Przyszłości, które teraz nabierają realnych kształtów.

Przed nami spotkanie na Kongresie Przyszłości w Olsztynie, ale przedtem mamy okazję wspólnie wyłonić najbardziej cenionych samorządowców naszego regionu. Wybór dokonany w trzech kategoriach: wójt, burmistrz/prezydent oraz starosta, pozwoli nam ogłosić nazwiska zwycięzców podczas Kongresu Przyszłości.

Samorządowcy są klasyfikowani do trzech kategorii: prezydent/burmistrz, starosta i wójt. Głosowanie realizowane jest za pomocą SMS-a wysyłanego na numer 7248 z kodem wybranego samorządowca. Cena każdego wysłanego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT. Proces głosowania został rozpoczęty 17 stycznia i potrwa do 29 lutego 2024 r.