Podsumowanie i podziękowania za dwuletnią kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Iławy

Młodzieżowa Rada Miasta Iławy zakończyła swoją dwuletnią kadencję, co stało się powodem do spotkania 7 lutego 2024 roku, mającego na celu podkreślenie ich wkładu oraz przekazanie słów uznania. W spotkaniu udział wziął burmistrz miasta Iława, Dawid Kopaczewski, wraz ze swoją zastępczynią Dorotą Kamińską, jak również opiekunowie Młodzieżowej Rady Miasta. Wszyscy oni wyrazili swoje podziękowania dla młodych radnych za ich pracę przeznaczoną na rzecz miasta, składając jednocześnie życzenia dalszych triumfów.

Burmistrz Kopaczewski podczas spotkania mówił: „Dzień dzisiejszy oznacza kres istotnego okresu w historii naszej miejscowości. Przez dwa mandaty Młodzieżowa Rada Miasta Iławy nie tylko pełniła rolę reprezentanta młodych obywateli, ale także aktywnie włączała się w życie społeczne, kulturalne oraz charytatywne. Wyrażam wdzięczność każdemu młodemu radnemu za ich zaangażowanie, innowacyjność i pasję, które przekazaliście naszej lokalnej społeczności. Wasze działania miały realny wpływ na codzienność mieszkańców, a wasza obecność była inspiracją dla wielu osób. Życzę Wam dalszych osiągnięć i mam nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas pracy w MRM będą dla was cennym fundamentem na przyszłość. Dziękuję za waszą pracę i zamiłowanie do spraw naszego miasta.”

Spotkanie stało się również okazją do refleksji nad dwuletnią kadencją Młodzieżowej Rady Miasta Iławy. 17 lutego 2022 roku, odbyła się inauguracyjna sesja, podczas której wybrano prezydium oraz przewodniczącego komisji. Pierwszym przewodniczącym MRM został Marcel Skolankiewicz. Jednakże, 13 czerwca 2022 roku doszło do zmian – Marcel Skolankiewicz zrezygnował z mandatu, a jego następczynią została Aleksandra Przepiórska.