Rekordowe dofinansowanie dla klubów sportowych w gminie Iława w 2024 roku

W dniu 27 lutego 2024 roku, doszło do podpisania umów z reprezentantami lokalnych klubów sportowych. Umowy dotyczyły finansowego wsparcia dla działań skierowanych na rozwój sportu na terenie gminy.

Ogólne dofinansowanie, które zostało przyznane, wynosiło 270.000 złotych i stanowiło pierwszą transzę przewidzianych na ten cel środków. Przeznaczono je dla 5 różnych klubów sportowych. W całym 2024 roku na wspieranie rozwoju sportu zamierzano przeznaczyć kwotę, która była wyjątkowo duża i nie miała precedensu – aż 540.000 złotych.

Gmina postanowiła przeznaczyć te środki na pomoc finansową dla klubów sportowych, aby mogły one kontynuować swoje działania. Kluby te odgrywają kluczową rolę w społeczności lokalnej, prowadząc między innymi szkolenia dla dzieci i młodzieży. Takie zajęcia cieszą się znacznym zainteresowaniem, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do różnorodnych zajęć sportowych poza lekcjami jest mocno ograniczony.