Rozwój sieci ścieżek rowerowych w regionie Iławy: nowa inwestycja Gminy Grodziczno

Planowany jest nowy projekt, który ma na celu połączenie Linowca pod Grodzicznem (powiat nowomiejski) z Iławą poprzez uruchomienie urokliwej trasy rowerowej przecinającej doliny Welu i Prątniczki. Projekt ten stanowi część dążenia do rozszerzenia sieci ścieżek rowerowych w regionie, które powstają w miejscu dawnych linii kolejowych, niegdyś gęsto rozmieszczonych na tym terenie. Zapowiedź tej nowej inwestycji została niedawno ogłoszona przez Gminę Grodziczno.

Inicjatywa ta cieszy się dużym poparciem społeczności lokalnej, jak potwierdza wójt Gminy Grodziczno. Tomasz Szczepański wyjaśnia, że mieszkańcy od dawna domagali się stworzenia takich ścieżek rowerowych, które wykorzystują teren dawnej linii kolejowej. Właśnie te tereny są obecnie własnością gminy, co umożliwia ich wykorzystanie na cele rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.

Chodzi o miejscowość, przez którą przechodziła niegdyś „mała kolejka”. Teren po dawnym torowisku kolejowym ma zostać przekształcony w komfortową i bezpieczną drogę dla rowerzystów – zapewnia urząd gminy. Planowane są nie tylko przeprawy przez rzeki, ale także niewielka infrastruktura i miejsca przeznaczone dla turystów.

Rada Gminy Grodziczno zarezerwowała na realizację tego projektu 180 tys. zł, które zostaną przeznaczone na dokumentację.