Opóźnienia w uruchomieniu nowych elektrycznych autobusów w Iławie – biletomaty nadal niedostarczone

Nowo nabyte przez Urząd Miasta Iława dwie jednostki elektryczne marki Zonson za kwotę 4 912 620 zł, które zostały dostarczone do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie na przełomie lat 2023 i 2024, wciąż nie są wykorzystywane. Jest to spowodowane opóźnieniami w dostawie zamówionych biletomatów do miasta.

Nieprzerywana stagnacja w tej sprawie trwa już piąty miesiąc, zwiększając ciekawość społeczeństwa. Na tej podstawie, radny Michał Młotek postawił wiele pytań podczas ostatniej sesji.

– Autobusy Zonson nie opuściły jeszcze bazy; chciałbym dowiedzieć się, czy przeprowadzono jazdy testowe, czy kierowcy przeszli odpowiednie szkolenia, czy pojazdy są objęte ubezpieczeniem OC – stwierdził radny Młotek, pytając o stan przygotowania autobusów do ruchu drogowego. – Kolejny miesiąc mija, a z tego dużego inwestycji miasta my ani mieszkańcy nie korzystamy. Chciałbym również dowiedzieć się ile wynoszą miesięczne koszty utrzymania takiego niewykorzystanego autobusu.