Ceremonia otwarcia odnowionej świetlicy w Radomku

Z dniem 6 września, w piątek, w Radomku odbyła się inauguracja zmodernizowanej świetlicy. Wydarzenie to było także okazją do odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która upamiętnia 700 lat istnienia wsi.

Wójt Krzysztof Harmaciński przywitał zebranych na uroczystości gości. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową, a po niej miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi symbolizującej oficjalne oddanie obiektu do użytkowania.

Podczas ceremonii Henryk Plis, ceniony regionalista, przedstawił zarys historyczny miejscowości Radomek. Uroczystość została dodatkowo urozmaicona przez artystyczny występ dzieci z miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Podczas wydarzenia wręczone zostały również podziękowania.

Remont świetlicy obejmował szereg prac modernizacyjnych. Istniejący obiekt został gruntownie przebudowany, wymieniono stolarkę budowlaną oraz instalacje: wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie, które teraz czerpie energię z pompy ciepła. Prace objęły także wymianę instalacji elektrycznej i montaż zestawu fotowoltaicznego. Wykonawcą inwestycji była firma Termoplast z Morąga, a koszt prac wyniósł prawie 900 tys. złotych. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna kwota wydana na modernizację obiektów kulturalnych na terenie gminy wyniosła ponad 5,5 mln zł.