Zamknięcie odcinka drogi powiatowej Makowo-Kaletka

Na podstawie komunikatu Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu drogowym. W poniedziałek, 16 października, zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej prowadzącej z Makowa do Kaletki. Przyczyną takiej decyzji jest zaplanowana przebudowa tego fragmentu trasy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie podkreśla, że informacje dla kierowców dotyczące konkretnego dnia i godziny zamknięcia były już wcześniej udostępnione. To właśnie w dniu 16 października 2023 roku, droga powiatowa nr 1329N na odcinku Makowo – Kaletka zostanie wyłączona z ruchu. Przebudowa będzie trwała przewidywanie około trzy tygodnie.

Jak zapowiedział zarządca drogi, wszelkie istotne informacje na temat postępów prac budowlanych oraz ewentualnych zmian harmonogramu będą na bieżąco przekazywane kierowcom. Wszystko po to, aby mogli oni sprawnie planować swoje trasy i unikać niepotrzebnych utrudnień.

Na zakończenie komunikatu, Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie udostępnił informacje dotyczące proponowanych objazdów. Szczegółowe wytyczne mają na celu ułatwienie kierowcom znalezienia alternatywnych tras podczas trwania remontu.