Rozwój turystyki medycznej na Warmii i Mazurach: 12. Festiwal Promocji Gospodarczej

Przez dwa dni, reprezentanci władz samorządowych, środowiska biznesowego oraz instytucji naukowych z Warmii i Mazur gromadzili się, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniami oraz sprawdzonymi metodami skierowanymi na rozwijanie turystyki medycznej. Wszystko to, mając na celu promowanie nowej specjalizacji inteligentnej w regionie – „zdrowego życia”.

Pierwszego dnia festiwalu uczestnicy skupili się na panelach dyskusyjnych i prelekcjach na temat turystyki zdrowotnej, która jest postrzegana jako możliwość rozwoju gospodarczego dla regionu Warmii i Mazur. Tematyka ta odnosiła się również do wykorzystania bogatej infrastruktury noclegowej i gastronomicznej poza sezonem turystycznym, a także do warsztatów kompetencyjnych.

Dwunasty Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur został oficjalnie otwarty przez gospodarzy wydarzenia: Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, oraz Andrzeja Wiczkowskiego, starostę ostródzkiego. Obaj podkreślali znaczenie wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarze turystyki zdrowotnej oraz konieczność zacieśnienia współpracy między lokalnymi władzami a przedsiębiorstwami w tym sektorze.